Menu

Bấm vào Button bên dưới để Tải template này về dùng nếu bạn thấy thích.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Tùy chỉnh header blog của bạn.

Written By Bắc Tạ on Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013 | 07:06

Đăng nhập vào blog => Chọn Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Tìm đoạn code bên dưới:

<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<meta content='uoQr0Bkf3zSjJVGNJfeEH4R0hwnMlPeQuxGMEDVGgdg' name='google-site-verification'/>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta content='Thủ thuật Blogspot, Xem tivi online, Truyền hình trực tuyến, thủ thuật Yahoo360 Pluss, máy tính, Giải trí, Phần mềm tốt nhất, Thủ thuật khi làm việc với World và PowerPoint, và nhiều thủ thuật khác...' name='keywords'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> | Tên blog của bạn </title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;Thủ thuật Blogspot, Office, window, tivi online, Truyền hình trực tuyến, máy tính, Giải trí, Phần mềm, và nhiều thủ thuật khác...&quot;' name='keywords'/>
</b:if>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='index, follow' name='GOOGLEBOT'/>
<meta content='index, follow' name='yahooBOT'/>
<meta content='namkna' name='author'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription == &quot;&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;Thủ thuật Blogspot, Xem tivi online, Truyền hình trực tuyến, thủ thuật Yahoo360 Pluss, máy tính, Giải trí, Phần mềm tốt nhất, Thủ thuật khi làm việc với World và PowerPoint, và nhiều thủ thuật khác..&quot;' name='description'/>
</b:if>
</b:if>
Thay thế các phần im đậm ở đoạn code bên dưới cho phù hợp với blog của bạn.

1 nhận xét:

16:51 14 tháng 6, 2013 Reply

xam

Đăng nhận xét